25 cze 2014

Oczyszczanie organizmu z toksyn.

Dziś zupełnie inny post.Będzie on dotyczył oczyszczania organizmu z toksyn a dokładniej siedmiu produktów ,które wspomagają oczyszczanie.Diety detoks i oczyszczające głodówki biją rekordy popularności. Mało kto zadaje sobie pytanie, czy są skuteczne, bezpieczne i czy w ogóle mają sens. Dietetycy są zdania, że detoksykacyjne działanie nerek i wątroby są wystarczające i nie ma potrzeby sięgać po dodatkowe metody. Najlepsze, co możemy zrobić, to postawić na zdrowe odżywianie. Warto również uwzględnić w diecie produkty, które wspomagają oczyszczające działanie tych narządów. Poznajcie siedem najskuteczniejszych.

1. Awokado

To jedno z naj­lep­szych źró­deł wi­ta­min i mi­ne­ra­łów. Chro­ni mózg, serce, prze­ciw­dzia­ła nad­ci­śnie­niu, przy­spie­sza prze­mia­nę ma­te­rii i re­we­la­cyj­nie oczysz­cza or­ga­nizm z tok­syn. De­tok­sy­ka­cyj­ne wła­ści­wo­ści owoc za­wdzię­cza obec­no­ści glu­ta­tio­nu, który neu­tra­li­zu­je wolne rod­ni­ki i oczysz­cza ciało z pe­sty­cy­dów. Glu­ta­tion na­zy­wa się czę­sto kró­lem prze­ciw­u­tle­nia­czy.

2. Żurawina

Małe mię­si­ste owoce znane są głów­nie ze swo­ich an­ty­bak­te­ryj­nych i prze­ciw­za­pal­nych wła­ści­wo­ści, wy­ko­rzy­sty­wa­nych w le­cze­niu in­fek­cji dróg mo­czo­wych. Nie każdy wie, że spo­ży­wa­nie żu­ra­wi­ny wzmac­nia zęby, dzią­sła, chro­ni przed wrzo­da­mi oraz przy­spie­sza od­tru­wa­nie i uła­twia po­zby­cie się za­le­ga­ją­cych szko­dli­wych zło­gów. Oczysz­cza­ją­ce wła­ści­wo­ści żu­ra­wi­na za­wdzię­cza obec­no­ści an­ty­ok­sy­dan­tow.

3. Cytryna

W soku z cy­try­ny znaj­du­ją się silne prze­ciw­u­tle­nia­cze. Aby wspo­móc pro­ces oczysz­cza­nia or­ga­ni­zmu, za­le­ca się co rano wy­pi­cie szklan­ki wody z cy­try­ną. Za­bieg ten wpły­nie rów­nież ko­rzyst­nie na prze­mia­nę ma­te­rii.

4. Kapusta
To praw­dzi­we bo­gac­two wi­ta­min i mi­ne­ra­łów – ka­pu­sta to dobre źró­dło fos­fo­ru, man­ga­nu, mie­dzi, wap­nia, że­la­za, wi­ta­min A, C, E, z grupy B i siar­ki, która po­ma­ga po­zbyć się z or­ga­ni­zmu wszel­kich za­nie­czysz­czeń, tok­syn i ubocz­nych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii. Aby wspo­móc pro­ces de­tok­sy­ka­cji, die­te­ty­cy za­le­ca­ją picie soku z ki­szo­nej ka­pu­sty (naj­le­piej rano na czczo i po ko­la­cji).

5. Brokuły
Po­dob­nie jak ka­pu­sta, za­wie­ra­ją spore ilo­ści siar­ki, wspo­ma­ga­ją­cej od­tru­wa­ją­ce czyn­no­ści wą­tro­by. Dietę bo­ga­ta w bro­ku­ły za­le­ca się rów­nież w celu oczysz­cze­nia na­czyń ze zło­gów tłusz­czu i cho­le­ste­ro­lu.

6. Czosnek
To ko­lej­ne do­sko­na­łe źró­dło siar­ki , po ka­pu­ście i bro­ku­łach, i jeden z naj­sil­niej­szych pro­duk­tów o wła­ści­wo­ściach od­tru­wa­ją­cych. Wspie­ra pro­duk­cje en­zy­mów tra­wien­nych w wą­tro­bie i bie­rze udział w pro­duk­cji glu­ta­tio­nu.

7. Grejpfruty
Grejpfrut nie tylko świet­nie oczysz­cza z tok­syn, ale rów­nież wspo­ma­ga pro­ces tra­wie­nia i prze­mia­nę ma­te­rii. Za­le­ca się spo­ży­wa­nie świe­żych owo­ców.

11 komentarzy:

 1. wiosną jem bardzo dużo warzyw, tym bardziej, że się odchudzam, do tego gorzka sól i człowiek jest jak nowy, dobre jakościowo jedzenie, zdrowe z witaminami na prawdę wpływa na samopoczucie i kondycję

  OdpowiedzUsuń
 2. każdy produkt bardzo lubię i jadam ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Omnom :D Lubię wszystko oprócz grejpfruta- chociaż jakbym musiała, to bym zjadła :D

  OdpowiedzUsuń
 4. będę musiała sobie zafundować takie oczyszczanie :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Wszystkie produkty bardzo lubię :)

  OdpowiedzUsuń
 6. U mnie cytryna i grejpfruty zawsze dobrze się spisują w tym zadaniu:)

  OdpowiedzUsuń
 7. Ja wodę z cytryna piją codziennie, ale nawet nie wiedziałam, że to oczyszcza organizm :D

  OdpowiedzUsuń
 8. Witamy !
  Zapraszamy na naszego fanpage Urban Noises (https://www.facebook.com/pages/Urban-Noises/1421225148133161?ref_type=bookmark) oraz na naszego bloga. Do końca lipca wszystkie koszulki w cenie 59 PLN. Niebawem konkurs, w którym do wygrania będzie jeden z t-shirtów z najnowszej kolekcji Black&White ;)

  Pozdrawiamy i zapraszamy do polubienia naszego FANPAGE, dzięki któremu będziecie na bieżąco z wszystkimi informacjami :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Cytryna często :D, kapusta biała i czosnek - bardzo często, brokuły rzadko - goszczą w mojej kuchni.
  Awokado - dopiero teraz się zaczynam poznawać z tym owocem, Grejfrutów nie lubię :(
  a żurawina - sporadycznie.

  OdpowiedzUsuń