28 maj 2014

Ranking lakierów do paznokci cz.III ostatnia.

Przyszła pora na kolejna już ostatnią część  rankingu lakierów do paznokci.Oto one.
Poprzednia część zakonczyła się na Viperze a ta się rozpocznie.

1.Lakier do paznokci, Vipera "Jest" 

W ję­zy­ku an­giel­skim słowo „Jest” ozna­cza żart, dow­cip. Całe szczę­ście ta ko­lek­cja do żar­tów nie na­le­ży. La­kie­ry są bar­dzo wy­daj­ne i dość szyb­ko wy­sy­cha­ją. Ład­nie się błysz­czą. Na pa­znok­ciach trzy­ma­ją się ok. 4-6 dni. W sło­icz­ku jest kulka, uła­twia­ją­ca za­mie­sza­nie la­kie­ru. Poza tym la­kie­ry są łatwo do­stęp­ne oraz w przy­stęp­nej cenie.

Wady: Za sztyw­ny i zbyt krót­ki pę­dze­lek robi smugi. Dość nie­wy­god­na na­kręt­ka do na­kła­da­nia la­kie­ru.Cena: 6,49 zł2. Lakier do paznokci, Golden Rose Paris 


Wy­daj­ny i trzy­ma się na płyt­ce pa­znok­cia 4-6 dni. La­kier jest wy­po­sa­żo­ny w wy­god­ny pę­dze­lek, który cza­sa­mi może robić smugi. Do­stęp­ny i w przy­stęp­nej cenie.

Wady: Dość długo wy­sy­cha. Po kilku dniach traci blask.Cena: 5,90 zł
3.Lakier do paznokci, Astor Quick’n GO! 

Wy­daj­ny i szyb­ko wy­sy­cha. Po na­ło­że­niu ład­nie się błysz­czy. Wy­star­czy jedna war­stwa do uzy­ska­nia ocze­ki­wa­ne­go efek­tu. Trzy­ma się od 5 do 7 dni. Pę­dze­lek jest bar­dzo wy­god­ny: ela­stycz­ny, pła­ski i za­okra­glo­ny. Duża do­stęp­ność.

Wady: Wy­sy­cha szyb­ko, ale nie w 45 sek., jak jest po­da­ne na bu­te­lecz­ce.Cena: 15,99 zł
4.Lakier do paznokci, Flormar Matte 

Wy­daj­ny i w przy­stęp­nej cenie. Szyb­ko wy­sy­cha i do­brze kryje. Wy­star­czy na­ło­żyć jedną war­stwę, aby uzy­skać ocze­ki­wa­ny efekt. Pę­dze­lek jest wy­god­ny i umoż­li­wia na­ło­że­nie la­kie­ru bez smug.

Wady: Mała do­stęp­ność. Mimo, że la­kie­ry trzy­ma­ją się na pa­znok­ciach do 3 dni, to już po pierw­szym dniu la­kier traci matt i za­czy­na się błysz­czeć.Cena: 6 zł 
5. Lakiery do paznokci, miss sporty 

La­kier ma dość fajny pę­dze­lek, gruby, za­okrą­glo­ny na końcu. Ładne ko­lo­ry, wy­so­ka do­stęp­ność oraz przy­stęp­na cena.

Wady: Dość in­ten­syw­ny za­pach. Mało wy­daj­ny, po kilku uży­ciach zwy­czaj­nie robi się gu­mo­wy.Cena: 5 zł
6.Oriflame, lakiery The One 

La­kie­ry mają na­praw­dę ładne ko­lo­ry. Fanki od­cie­ni cie­li­stych także będą miały w czym wy­bie­rać. Pę­dze­lek do apli­ka­cji jest sze­ro­ki i bar­dzo wy­god­ny. To spra­wia, że la­kier roz­pro­wa­dza się gład­ko i nie po­ja­wia­ją się smugi. Dość trwa­ły, choć aby uzy­skać po­żą­da­ny efekt trze­ba na­ło­żyć 2-3 war­stwy.

Wady: Nie wy­trzy­mu­je bez od­pry­sków aż 14 dni, jak za­pew­nia pro­du­cent. Trze­ba uwa­żać, aby pę­dzel­kiem nie na­ło­żyć za dużo la­kie­ru. Ma bar­dzo in­ten­syw­ny za­pach.Cena: 14,90zł
I to na tyle jeżeli macie swoich ulubienców wsród wszystkich lakierów to śmiało możecie oddac głos pod tym linkiem KLIK 

8 komentarzy:

 1. Lakierowy zawrót głowy :) Ulubieńców co do lakierów nie mam, ale najwięcej mam ich chyba z Golden Rose

  OdpowiedzUsuń
 2. Znam dobrze Parisy i matte z flormara - lubię zwłaszcza Parisy, są tanie, duże i mają sporą gamę kolorystyczną :)

  OdpowiedzUsuń
 3. jeszcze nigdy nie miałam lakierów z Vipery, a GR znam świetnie :)

  OdpowiedzUsuń
 4. mam lakiery z Golden i z Flormara :) Najbardziej jednak lubię te z GR :)

  OdpowiedzUsuń
 5. ja chyba najbardziej lubię lakiery z GR oraz Rimmel :)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 6. Moimi ulubieńcami są lakiery SH

  OdpowiedzUsuń