21 maj 2014

Ranking lakierów do paznokci cz.II

Pora na ciąg dalszy rankingu najbardziej popularnychlakierów do paznokci.

1.Orly, lakier do paznokci 

 

 
Pod­czas ma­lo­wa­nia łatwo się roz­pro­wa­dza­ją na płyt­ce oraz są trwa­łe. Na po­wierzch­ni pa­znok­cia two­rzą ide­al­nie gład­ką war­stwę. Za­pach szyb­ko się ulat­nia i nie draż­ni. Ko­lo­ry są wręcz fan­ta­stycz­ne! Cien­ki pę­dze­lek jest bar­dzo pre­cy­zyj­ny.

Wady: Mają dość rzad­ką kon­sy­sten­cję, co spra­wia że aby uzy­skać kolor jak w bu­te­lecz­ce trze­ba na­ło­żyć wię­cej niż 2 war­stwy.Cena: 36 zł 
 
2.Perfumowany lakier do paznokci, Revlon, Parfumerie 
 
Te la­kie­ry po wy­schnię­ciu na­praw­dę pach­ną miętą i owo­ca­mi! Warto je wy­pró­bo­wać. Ko­lo­ry po na­ło­że­niu są iden­tycz­ne jak w sło­icz­kach. Pę­dze­lek jest bar­dzo cien­ki, co umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne na­ło­że­nie la­kie­ru na płyt­kę. Ze wzglę­du na pięk­ne opa­ko­wa­nie są ide­al­ną ozdo­bą szaf­ki.
Wady: Nie­bie­ski Mo­on­lit Woods zo­sta­wia smugi, być może ze wzglę­du na per­ło­we wy­koń­cze­nie. Zie­lo­ny Win­ter­mint wy­ma­ga na­ło­że­nia wię­cej niż dwóch warstw, aby był wi­docz­ny na pa­znok­ciu.Cena: 19,90 zł 
 
3.Lakiery do paznokci, Avon 
 
Te la­kie­ry oka­za­ły się wy­jąt­ko­wo trwa­łe. W sta­nie nie­na­ru­szo­nym wy­trzy­ma­ły nawet week­en­do­wy pobyt w gó­rach! Zachwycają wy­bo­rem ko­lo­rów oraz wy­trzy­ma­ło­ścią. Na­kła­da­ne cień­ką war­stwą roz­pro­wa­dza­ją się łatwo na płyt­ce pa­znok­cia.
Wady: Mają dość gęstą kon­sy­sten­cję. Dla­te­go bar­dzo trze­ba uwa­żać, aby nie na­brać za dużo na pę­dze­lek. Na­ło­żo­ne zbyt grubą war­stwą two­rzą trud­ne do usu­nię­cia smugi, które szyb­ko za­sy­cha­ją. Cena: 27 zł
 
4.Lakier do paznokci, Delia, Coral Satin Candy 
 
Bar­dzo wy­daj­ny i dość szyb­ko wy­sy­cha. Ela­stycz­ny i dość długi pę­dze­lek jest bar­dzo wy­god­ny pod­czas na­kła­da­nia la­kie­ru na płyt­kę pa­znok­cia. Atu­tem jest niska cena i łatwa do­stęp­ność. Ład­nie się błysz­czy i utrzy­mu­je 3-4 dni.
Wady: Do uzy­ska­nia ocze­ki­wa­ne­go efek­tu po­trze­ba co naj­mniej dwóch warstw.Cena: 7 zł 
 
5.Lakier do paznokci, Vipera FLOE 
 

La­kie­ry ład­nie się roz­pro­wa­dza­ją i dość do­brze kryją. Po za­schnię­ciu zy­sku­ją chro­po­wa­tą fak­tu­rę. Ale co jest za­ska­ku­ją­ce - dość łatwo się zmy­wa­ją z płyt­ki pa­znok­cia. Ide­al­nie spraw­dzą się na wie­czor­ne wyj­ścia. Trzy­ma­ją się tak 2-3 dni.
Wady: Krót­ki pę­dze­lek z nie­wy­god­nym "uchwy­tem" w po­sta­ci gru­bej za­kręt­ki.Cena: 8,70 zł 
 
I oto kolejna piątka top lakierów.Czy znacie jakieś z tej listy? używacie?
Czeka na Was jeszcze kolejna ostatnia porcja lakierów na czasie:)

9 komentarzy:

 1. ja miałam kiedyś lakier z Avonu ale nie byłam zadowolona :P resztę znam z widzenia i słyszenia ale nie miałam :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja obecnie jestem zauroczona lakierami Avonu, ale tymi najnowszymi, żelkami :) Lakiery Orly chyba nie dla mnie, bo egzemplarze, które posiadam schną całe wieki

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam lakier Revlona i jestem zadowolona. Z tych lakierów interesuje mnie jeszcze Orly. pozostałe nigdy nie spełniały moich oczekiwań więc się nie pokuszę. :)

  OdpowiedzUsuń
 4. żadnego z nich nie miałam ale ciekawi mnie Orly :D

  OdpowiedzUsuń
 5. mam chęć na żelowe lakiery avon, Dziewczyny na blogach pięknie je zaprezentowały

  OdpowiedzUsuń
 6. mam ochotę wypróbować lakierów z Orly :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Ja bat\rdzo lubię lakiery GR :) oraz Rimmela :)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 8. Ja jestem fanką Inglota:) nigdy mnie nie zawiódł:)

  OdpowiedzUsuń
 9. Miałam satin candy - sprzedajemy je :)
  Wypróbowałam najbardziej szarobury kolorek :D
  całkiem fajnie się prezentował.

  OdpowiedzUsuń